Eerste stap in ontwikkeling ziekenhuisterrein Sliedrecht

Op woensdag 18 december jongstleden ondertekenden de Gemeente Sliedrecht en projectontwikkelaar Crossing Borders Development uit Sliedrecht de anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van 100 appartementen op de voormalige ziekenhuislocatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Sliedrecht.

 

Namens de Gemeente Sliedrecht ondertekende wethouder Ben van der Plas de overeenkomst. Voor Crossing Borders Development was directeur Jaap Kruithof aanwezig voor het zetten van een handtekening onder de anterieure overeenkomst (zie foto).

 

De ondertekening van deze overeenkomst is een belangrijke stap in het planproces. De eerstvolgende stap is de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de woningbouwontwikkeling aan de Wilhelminastraat 75. Als de gemeenteraad instemt met de toepassing van de coördinatieregeling dan worden de bekendmakingen, inspraak- en beroepsmogelijkheden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gebundeld. Wethouder Ben van der Plas van Grondbeleid en Ruimtelijke ordening: “Ik ben blij dat we deze eerste stap zetten in de ontwikkeling van het terrein”.

 

Ook Jaap Kruithof, directeur van Crossing Borders Development is positief gestemd: “Wij zijn erg blij met deze mijlpaal. Dit is weer een goede stap om een mooie nieuwe woonlocatie voor verschillende doelgroepen in de Gemeente Sliedrecht te ontwikkelen en te realiseren. Het worden 4 schitterende urban villa’s met appartementen gesitueerd op een mooi groen leefdek”. Half februari 2020 wordt het plan in de Gemeenteraad besproken. Daarna wordt er snel meer bekend over de verdere planning van het project.