> 70% verkocht in Wilhelminakwartier!

De verkoop van de appartementen heeft de afgelopen periode volop onze aandacht gehad. Daarnaast zijn wij achter de schermen druk geweest om een aantal belangrijke zaken rondom de voortgang van het project te organiseren.

 

NIEUWE MIJLPAAL: >70% verkocht!

Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest, omdat we inmiddels meer dan 70% van de appartementen hebben verkocht, wat voor alle betrokkenen een mijlpaal is.

 

Bestemmingsplan & omgevingsvergunning

Bovendien wordt de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning momenteel bij de gemeente doorlopen.

Wij verwachten dat de vergunning eind januari, begin februari 2021 onherroepelijk wordt.

 

Finetunen van het bouwplan

Onze projectleider, het tekenbureau, de installatieadviseur en constructeur  werken momenteel hard aan het finetunen van het bouwplan, zodat het plan binnenkort uitvoeringsgereed is. De gebouwen worden in 3D getekend (in een BIM-model) en eigenlijk virtueel al in elkaar gezet.

 

Sloopwerkzaamheden

Ook zijn we gestart met de voorbereidingen op de sloopwerkzaamheden van het ziekenhuis.